Anmälan sommarläger

Nu är anmälan till sommarlägret öppen.Vi följer Coronautvecklingen men vår förhoppning är naturligtvis att vi har börjat återgå till mer normala förhållanden i mitten på juni. Betala inte in någon avgift förrän vi meddelat att lägret blir av ! Lägret kommer att genomföras men antalet deltagar kommer att kraftigt begränsas och aktiviteterna anpassas efter vädret för att i möjligaste mån vara utomhus också. Anmälan

Senaste Coronanytt

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. Detta framförallt för barn och ungdomar. Så länge inga andra riktlinjer eller rekommendationer kommer från myndighetshåll eller Riksidrottsförbundet så fortsätter träningen tillsvidare. Detta sker naturligtvis i samråd med berörda tränare som också skall känna sig trygga i sitt arbete. Om/När påbud kommer att träning inte längre anses säkert kommer terminen att avslutas för säsongen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att pausa träningen för Läs mer…