Anmälan sommarläger

Nu är anmälan till sommarlägret öppen.Vi följer Coronautvecklingen men vår förhoppning är naturligtvis att vi har börjat återgå till mer normala förhållanden i mitten på juni. Betala inte in någon avgift förrän vi meddelat att lägret blir av ! Lägret kommer att genomföras men antalet deltagar kommer att kraftigt begränsas och aktiviteterna anpassas efter vädret för att i möjligaste mån vara utomhus också. Anmälan

Senaste Coronanytt

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. Detta framförallt för barn och ungdomar. Så länge inga andra riktlinjer eller rekommendationer kommer från myndighetshåll eller Riksidrottsförbundet så fortsätter träningen tillsvidare. Detta sker naturligtvis i samråd med berörda tränare som också skall känna sig trygga i sitt arbete. Om/När påbud kommer att träning inte längre anses säkert kommer terminen att avslutas för säsongen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att pausa träningen för Läs mer…

Västklassen 2020 uppskjuten tillsvidare

Uppdaterad information gällande Västklassen 2020! Med anledning av regeringens beslut onsdagen den 11 mars att evenemang med mer än 500 deltagare är förbjudna kommer genomförandet av Västklassen 2020 att skjutas upp tillsvidare. Vi följer utvecklingen och ser om det kommer en möjlighet att senare under året genomföra tävlingen.Ni kan själva ta del av senaste informationen gällande Corona och tävlingar på förbundets hemsida som uppdateras kontinuerligt Information från Svenska Gymnastikförbundet angående Coronavirus

Våruppvisningen 2020 inställd

Uppdaterad information gällande våruppvisningen 2020! Med anledning av regeringens beslut onsdagen den 11 mars att evenemang med mer än 500 deltagare är förbjudna kommer våruppvisningen 2020 att ställas in ! Vi återkommer helt enkelt 2021 med en dubbelt så bra uppvisning… När det gäller träning så fortgår den som vanligt tillsvidare. Man kommer givetvis bara till träningen om man känner sig helt frisk. När det gäller tävlingar kommer det under dagen information från Svenska Gymnastikförbundet Läs mer…

Sport och Påsklovs info !

Under vecka 7 (sportlov) och vecka 15 (påsklov) är det inte någon gympa för de barn, flick och pojkgrupper som tränare i KGC. Tävlingsgrupper i KGC och GS tränare enligt information från sina tränare. Terminsavslutning för barn, flick och pojkgrupper är vecka 18.