För alla barngrupper, flickgrupper, pojkgrupper samt förberedande grupper slutar terminen v.17!

Följande gäller för föreningens truppgrupper:

Trupp 2, v.24

Trupp 3, v.25 (sista friståendeträning v.22 – 28/5)

Trupp C, v.21 – 23/5 är sista träningsdag

Trupp A1, v.23 – 9/6 är sista träningsdag

Trupp A2, v.21

Trupp B1, v.24 – 16/6 är sista träningsdag

Trupp B2, v.23 – 8/6 är sista träningsdag

Trupp F, v.22

Kategorier: Nyheter