Till GF Kennedys familjegymnastik är flickor och pojkar födda 2018-2019 välkomna. Föräldrar och barn deltar i gymnastiken tillsammans.

Ålder Dag Tid Frekvens Termin
2020-2021 Tisdag 16:15-17:00 1 g/v  12 ggr/v
2020-2021 Onsdag 16:00-16:45 1 g/v  12 ggr/v
2020-2021 Lördag 10:00-10:45 1 g/v 12 ggr/v

Avgift
800:-/termin

Lokal: KGC, Varholmsgatan 9
» Anmälan