Till vår barngymnastik  är flickor och pojkar födda 2018-2020 välkomna.

  • Vi upplever rörelseglädje tillsammans genom roliga redskapsbanor och lekar.
  • Vi ger barnen en fysisk grundträning genom ett lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen rumsuppfattning, jaguppfattning och kroppsuppfattning.
  • Alla grundformer tränas in genom redskapsbanor:
    Åla, krypa, rulla, balansera, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta/fånga, stödja.
  • Varje barn gymnastiserar efter sin förmåga och färdighet.
Ålder Grupp Dag Tid Frekvens Termin
2020 Barn 1 Måndag 16:45-17:30 1 g/v 12 ggr/v
2020 Barn 1 Torsdag 16:45-17:30 1 g/v 12 ggr/v
2019 Barn 2 Tisdag 16:45-17:30 1 g/v 12 ggr/v
2019 Barn 2 Torsdag 16:45-17:30 1 g/v 12 ggr/v
2018-2020 Barn 3 Onsdag 16:45-17:30 1 g/v 12 ggr/v
2018-2020 Barn 3 Torsdag 17:30-18:15 1 g/v 12 ggr/v
2018-2020 Barn 3 Lördag 10:45-11:30 1 g/v 12 ggr/v
2018-2020 Barn 3 Söndag 10:00-10:45 1 g/v 12 ggr/v

Avgift
900:-/termin.

Lokal: Sannaskolan, Jordhyttegatan 5
» Anmälan