Våra tävlingsgrupper tränar för att tävla. För att börja i en tävlingsgrupp kontaktar man kansliet för mer information.
Vi har tävlingsgrupper både för flickor och pojkar.

  • Vi inriktar träningen på att varje gymnast ska fortsätta utvecklas.
  • Träningen är tävlingsinriktad.
  • Träningen grundas mycket på att gymnasterna ska kunna grundövningar perfekt.
  • Träningen genomförs mycket med olika stationsövningar inför de olika momenten.
  • Träningen innehåller mycket styrka.
  • Successivt ges gymnasterna fler och större utmaningar.
  • Träningen är varierande och alla redskap inom trupp används + specifika redskap: Trampett, trampolin,  plint, matta, tumbling, rörelseskolning och rörelse till musik.
Grupp Dag Tid Frekvens
Trupp C Torsdag 17:00-19:30 1 g/v
Trupp B2 Torsdag

Lördag

18:00-20:30

12:30-14:30

2 g/v
Trupp B1 Måndag
Torsdag
Söndag
16:30-18:00
16:15-18:30
10:30-12:30
3 g/v
Trupp A1 Tisdag
Onsdag
Söndag
16:15-18:30
16:30-18:30
12:30-14:30
3 g/v
Trupp 3 Måndag
Tisdag
Fredag
18:30-20:30
18:00-20:00
17:00-19:00
3 g/v
Trupp 2 Onsdag
Torsdag
Söndag
18:30-20:30
18:00-20:30
14:30-17:00
3 g/v
Trupp 1 Tisdag
Torsdag
Lördag
Söndag
18:00-21:00
18:00-20:30
10:00-13:00
11:30-14:00
 4 g/v
JSM/SM Måndag
Onsdag
Lördag
Söndag
18:00-20:30
18:00-21:00
15:00-17:30
18:00-21:00
 4g/v
Pojkar Trupp Måndag
Onsdag
16:30-18:30
16:30-18:00
 2g/v

Lokal: KGC Varholmsgatan 9, GS-Hallen Bruksgatan, Gymnastikens Hus
Kontakta kansliet för mer information.