Instagram från våra tävlingslag

GF Kennedy är inte aktiva på sociala medier men flera av våra truppgrupper har egna instagramkonton som de själva ansvarar för.