Till vår pojkgymnastik är pojkar 2017 och äldre välkomna.

  • Vi tränar gymnastik på en lekfull nivå med mycket glädje.
  • Vi ger barnen en fysisk grundträning genom ett lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen känna sin kropp och utveckla sin kroppskontroll genom olika aktiveter och övningar.
  • Successivt ges barnen fler och större utmaningar.
  • Träningen är varierande och alla redskap används: trampett, plint, matta, bom och rörelse till musik.
  • Varje barn gymnastiserar efter sin förmåga och färdighet.
Ålder Grupp Dag Tid Frekevens Termin
2015-2017 Pojkar 1 Onsdag 18:00-19:00 1 g/v  12 ggr/v
2015-2017 Pojkar 1 Fredag 16:00-17:00 1 g/v 12 ggr/v
2014 & äldre Pojkar 2 Måndag
Onsdag
16:30-18:30
16:30-18:00
2 g/v 12 ggr/v

Avgift
Pojkar 1: 1150:-/termin

Pojkar 2: 1880kr/termin

Lokal: KGC, Varholmsgatan 9 och GS-Hallen, Bruksgatan
» Anmälan