Till vår pojkgymnastik är pojkar 2018 och äldre välkomna.

  • Vi tränar gymnastik på en lekfull nivå med mycket glädje.
  • Vi ger barnen en fysisk grundträning genom ett lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen känna sin kropp och utveckla sin kroppskontroll genom olika aktiveter och övningar.
  • Successivt ges barnen fler och större utmaningar.
  • Träningen är varierande och alla redskap används: trampett, plint, matta, bom och rörelse till musik.
  • Varje barn gymnastiserar efter sin förmåga och färdighet.
Ålder Grupp Dag Tid Frekevens Termin
2016-2018 Pojkar 1 Onsdag 18:30-19:30 1 g/v  12 ggr/v
2016-2018 Pojkar 1 Fredag 16:30-17:30 1 g/v 12 ggr/v
2015 & äldre Pojkar 2 Måndag
Onsdag
16:30-18:30
16:30-18:00
2 g/v 12 ggr/v

Avgift
Pojkar 1: 1200:-/termin

Pojkar 2: 2000kr/termin

Lokal: Sannaskolan, Jordhyttegatan 5 och GS-Hallen, Bruksgatan
» Anmälan