Nyanmälan gäller endast till våra barn och ungdomsgrupper för flickor och pojkar!
Anmälan till våra tävlingsgrupper, ring eller mejla kansliet!
Gymnaster som redan går i föreningen får automatiskt en kallelse vid terminsstart.

OBS!
Anmälningar till vårterminen 2024 tas emot från 1 november.

Denna sida är för bindande anmälan när Ni bestämt Er, för frågor innan vänligen mejla kansliet istället för att använda denna sida.
Efter anmälan och inbetald träningsavgift återbetalas denna inte förutom vid skada/sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg.

Samtliga barn och ungdomsgrupper har minst en ledare med basutbildning från Svenska gymnastikförbundet. Övriga ledare är själva aktiva gymnaster eller före detta gymnaster och har gått hjälpledarutbildning.
    Familj tisdag (född 2020-2021)Familj onsdag (född 2020-2021)Familj lördag (född 2020-2021)Familj söndag (född 2020-2021)Barn 1 måndag (född 2019)Barn 1 torsdag (född 2019)Barn 2 tisdag (född 2018)Barn 2 torsdag (född 2018)Barn 3 onsdag (födda 2017-2019)Barn 3 torsdag (födda 2017-2019)Barn 3 lördag (födda 2017-2019)Barn 3 söndag (födda 2017-2019)Flickor 1 tisdag (född 2017)Flickor 1 onsdag (född 2017)Flickor 2 måndag A (född 2015-2015)Flickor 2 måndag B (född 2015-2016)Flickor 2 måndag C (född 2015-2016)Flickor 2 tisdag (född 2015-2016)Flickor 2 onsdag (född 2015-2016)Flickor 2-3 fredag (född 2014-2016)Flickor 2-3 lördag (född 2014-2016)Flickor 3 tisdag (född 2013-2014)Flickor 3 torsdag (född 2013-2014)Flickor 4 tisdag (född 2012-2013)Flickor 4 onsdag (född 2012-2013)Flickor 5 tisdag (född 2011-2012)Flickor 6 tisdag (född 2010-)Pojkar 1 onsdag (född 2015-2017)Pojkar 1 fredag (född 2015-2017)Pojkar 2 (född 2014-)