Nyanmälan gäller endast till våra barn och ungdomsgrupper för flickor och pojkar!
Anmälan till våra trupptävlingsgrupper, ring eller mejla kansliet!
Gymnaster som redan går i föreningen får  automatiskt en kallelse vid terminsstart.

OBS!
Anmälningar till höstterminen 2020 tas emot från 1 maj.

Denna sida är för bindande anmälan när Ni bestämt Er, för frågor innan vänligen mejla kansliet istället för att använda denna sida.
Efter anmälan och inbetald träningsavgift återbetalas denna inte förutom vid skada/sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg.Familj tisdag (född 2016-2017)Familj onsdag (född 2016-2017)Familj lördag (född 2016-2017)Barn 1 måndag (född 2015)Barn 1 torsdag (född 2015)Barn 2 tisdag (född 2014)Barn 2 torsdag (född 2014)Barn 3 onsdag (födda 2013-2015)Barn 3 torsdag (födda 2013-2015)Barn 3 lördag (födda 2013-2015)Flickor 1 tisdag (född 2013)Flickor 1 onsdag (född 2013)Flickor 2 måndag A (född 2011-2012)Flickor 2 måndag B (född 2011-2012)Flickor 2 tisdag (född 2011-2012)Flickor 2 onsdag (född 2011-2012)Flickor 2-3 (född 2010-2012)Flickor 3 tisdag (född 2009-2010)Flickor 3 torsdag (född 2009-2010)Flickor 4 tisdag (född 2008-2009)Flickor 4 onsdag (född 2008-2009)Flickor 5 (född 2007)Flickor 6 (född 2006-)Pojkar 1 (född 2011-2013)Pojkar 2 (född 2010-)