Till vår flickgymnastik  är flickor födda 2017 och äldre välkomna.

  • Vi tränar gymnastik på en lekfull nivå med mycket glädje.
  • Vi ger barnen en fysisk grundträning genom ett lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen känna sin kropp och utveckla sin kroppskontroll genom olika aktiveter och övningar.
  • Successivt ges barnen fler och större utmaningar.
  • Träningen är varierande och alla redskap används: trampett, plint, matta och rörelse till musik.
  • Varje barn gymnastiserar efter sin förmåga och färdighet.
Ålder Grupp Dag Tid Frekvens Termin
2017 Flickor 1 Tisdag 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
2017 Flickor 1 Onsdag 16:45-17:45 1 g/v 12 ggr/v
2015-2016 Flickor 2 Måndag A 16:00-17:00 1 g/v 12 ggr/v
2015-2016 Flickor 2 Måndag B 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
2015-2016 Flickor 2 Måndag C 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
2015-2016 Flickor 2 Tisdag 17:30-18:30 1 g/v 12 ggr/v
2015-2016 Flickor 2 Onsdag 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
2014-2016 Flickor 2-3 Fredag 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
2014-2016 Flickor 2-3 Lördag 11:30-12:30 1 g/v 12 ggr/v
2013-2014 Flickor 3 Tisdag 18:00-19:00 1 g/v 12 ggr/v
2013-2014 Flickor 3 Torsdag 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
2012-2013 Flickor 4 Tisdag 18:30-19:30 1 g/v 12 ggr/v
2012-2013 Flickor 4 Onsdag 19:00-20:00 1 g/v 12 ggr/v
2011-2012 Flickor 5 Tisdag 19:00-20:00 1 g/v 12 ggr/v
2010 & äldre Flickor 6 Tisdag 19:30-20:30 1 g/v 12 ggr/v

Avgift
1150:-/termin

Lokal: KGC, Varholmsgatan 9
» Anmälan