Den 11 januari 2024 hålls ett extra årsmöte i Dalheimers Hus.

Dagordning extra årsmöte

  1. 1. Mötets öppnande
  2. 2. Godkännande av dagordning
  3. 3. Val av justerare för mötet
  1. 4. Val av valberedning
  1. 5. Mötets avslutande
Kategorier: Medlemsinfo