Uppdaterad information gällande Västklassen 2020!

Med anledning av regeringens beslut onsdagen den 11 mars att evenemang med mer än 500 deltagare är förbjudna kommer genomförandet av Västklassen 2020 att skjutas upp tillsvidare.

Vi följer utvecklingen och ser om det kommer en möjlighet att senare under året genomföra tävlingen.
Ni kan själva ta del av senaste informationen gällande Corona och tävlingar på förbundets hemsida som uppdateras kontinuerligt

Information från Svenska Gymnastikförbundet angående Coronavirus

Kategorier: MedlemsinfoTävlingar