Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. Detta framförallt för barn och ungdomar.

Så länge inga andra riktlinjer eller rekommendationer kommer från myndighetshåll eller Riksidrottsförbundet så fortsätter träningen tillsvidare.

Detta sker naturligtvis i samråd med berörda tränare som också skall känna sig trygga i sitt arbete.

Om/När påbud kommer att träning inte längre anses säkert kommer terminen att avslutas för säsongen.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att pausa träningen för att återuppta den senare under våren, detta pga tillgång till ledare och lokalbokningar som måste göras långt i förväg.

Självfallet så kommer man bara till träningen när man är helt frisk och ingen annan i familjen är sjuk.

Kategorier: Medlemsinfo