Gymnastik för barn-,flick- och pojkgrupper börjar vecka 37.

Kallelse mailas ut under vecka 35.

Tävlingsgrupper får information för sin grupp på mail, i de flesta fall är denna redan utskickad.

Kategorier: Medlemsinfo