Gf Kennedys årsmöte äger rum den 9 Mars kl 18.45 i KGC.
Maila kansliet eller använd kontaktformuläret för anmälan och handlingar till mötet.

Kategorier: Medlemsinfo