Kennedy har allt sedan starten bedrivit sin verksamhet i Majorna Göteborg.

Barn och ungdomsverksamheten bedrivs i Sannaskolan på Jordhyttegatan 5.
Trupptävlingsgrupperna tränar i GS-Hallen, Bruksgatan 6, KGC på Varholmsgatan 9 och i Trupphallen i Pixbo vissa dagar i veckan.

Vi följer med spänning planerna på nya anpassade gymnastiklokaler i närheten av Majorna!