Kennedy har allt sedan starten bedrivit sin verksamhet i Majorna Göteborg.

Barn och ungdomsverksamheten bedrivs KGC på Varholmsgatan 9.
Trupptävlingsgrupperna tränar i GS-Hallen, Bruksgatan 6 och i Gymnastikens Hus i Bergsjön vissa dagar i veckan.