Till vår pojkgymnastik  är pojkar 6-15 välkomna.

  • Vi tränar gymnastik på en lekfull nivå med mycket glädje.
  • Vi ger barnen en fysisk grundträning genom ett lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen känna sin kropp och utveckla sin kroppskontroll genom olika aktiveter och övningar.
  • Successivt ges barnen fler och större utmaningar.
  • Träningen är varierande och alla redskap används: trampett, plint, matta, bom och rörelse till musik.
  • Varje barn gymnastiserar efter sin förmåga och färdighet.
Ålder Grupp Dag Tid Frekevens Termin
6-8 år Pojkar 1 Onsdag 18:00-19:00 1 g/v  12 ggr/v
9-15 år Pojkar 2 Måndag
Onsdag
16:30-18:30
16:30-18:00
2 g/v  12 ggr/v

Pris:
Pojkar 1, 1000:-/termin,
Pojkar 2, 1580kr/termin
Lokal: GS-Hallen, Bruksgatan
» Anmälan