Till vår flickgymnastik  är flickor 7-15 välkomna.

  • Vi tränar gymnastik på en lekfull nivå med mycket glädje.
  • Vi ger barnen en fysisk grundträning genom ett lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen känna sin kropp och utveckla sin kroppskontroll genom olika aktiveter och övningar.
  • Successivt ges barnen fler och större utmaningar.
  • Träningen är varierande och alla redskap används: trampett, plint, matta, bom och rörelse till musik.
  • Varje barn gymnastiserar efter sin förmåga och färdighet.
Ålder Grupp Dag Tid Frekevens Termin
7-8 år Flickor 1 Tisdag  17:30-18:30 1 g/v 12 ggr/v
7-8 år Flickor 1 Onsdag  17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
8-10 år Flickor 2 Tisdag 18:00-19:00 1 g/v 12 ggr/v
7-9 år Flickor 1-2 Lördag 11:30-12:30 1 g/v 12 ggr/v
8-10 år Flickor 2 Torsdag 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
10-11 år Flickor 3 Onsdag 19:00-20:00 1 g/v 12 ggr/v
11-15 år Flickor 4 Tisdag 19:00-20:00 1 g/v 12 ggr/v

Pris:
Vardagar: 1000:-/termin.
Lördag: 1500:-/termin

Lokal: KGC, Varholmsgatan 9
» Anmälan