Till GF Kennedys familjegymnastik är flickor och pojkar 2-3 år välkomna. Föräldrar och barn deltar i gymnastiken tillsammans.

 

Ålder Dag Tid Frekevens Termin
2-3 år Tisdag 16:00-16:45 1 g/v  12 ggr/v
2-3 år Onsdag 16:15-17:00 1 g/v  12 ggr/v
2-3 år Lördag 10:00-10:45 1 g/v 12 ggr/v

Pris:
Tisdagar, Onsdagar 800:-/termin
Lördagar 1300:-/termin

Lokal: KGC, Varholmsgatan 9
» Anmälan