Till GF Kennedys familjegymnastik är flickor och pojkar födda 2015-2016 välkomna. Föräldrar och barn deltar i gymnastiken tillsammans.

 

Ålder Dag Tid Frekvens Termin
2015-2016 Tisdag 16:15-17:00 1 g/v  12 ggr/v
2015-2016 Onsdag 16:00-16:45 1 g/v  12 ggr/v
2015-2016 Lördag 10:00-10:45 1 g/v 12 ggr/v

Pris
Vardagar: 800:-/termin

Lördag: 1300:-/termin

Lokal: KGC, Varholmsgatan 9
» Anmälan