Till vår barngymnastik  är flickor och pojkar 4-6 välkomna.

  • Vi upplever rörelseglädje tillsammans genom roliga redskapsbanor och lekar.
  • Vi ger barnen en fysisk grundträning genom ett lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen rumsuppfattning, jaguppfattning och kroppsuppfattning.
  • Alla grundformer tränas in genom redskapsbanor:
    Åla, krypa, rulla, balansera, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta/fånga, stödja.
  • Varje barn gymnastiserar efter sin förmåga och färdighet.
Ålder Grupp Dag Tid Frekevens Termin
4 år Barn 1 Tisdag 16:45-17:30 1 g/v 12 ggr/v
4 år Barn 1 Torsdag 16:30-17:15 1 g/v 12 ggr/v
5 år Barn 2 Tisdag 16:15-17:00 1 g/v 12 ggr/v
5 år Barn 2 Torsdag 6:15-17:00 1 g/v 12 ggr/v
6 år Barn 3 (Flickor) Tisdag 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
6 år Barn 3 (Flickor) Onsdag 17:00-18:00 1 g/v 12 ggr/v
4-6 år Barn 4 Torsdag 17:15-18:00 1 g/v 12 ggr/v
4-6 år Barn 4 Lördag 10:45-11:30 1 g/v 12 ggr/v

Pris:
Barn 1, Barn 2 och Barn 4: 900:-/termin.
Barn 3: 1000:-/termin.
Barn 4 Lördag: 1400:-/termin

Lokal: KGC, Varholmsgatan 9
» Anmälan